Aanvraagtijdvakken en startdata

Per jaar kun je 1 keer STAP-budget toegekend krijgen voor 1 opleiding.

Hieronder de STAP-aanvraagtijdvakken van 2023 op een rij.