Onze beloften

Wij willen bijdragen aan een leven lang ontwikkelen

In juni 2019 maakte de regering bekend te werken aan de STAP-budget subsidieregeling*. Met deze regeling wil de overheid stimuleren dat mensen verder blijven leren. In september 2019 werd voor het eerst een conceptregeling opgesteld. Wij zijn in november 2019 het private platform STAP-budget.nl gestart, hebben de merk- en domeinnamen gerelateerd aan STAP-budget.nl geregistreerd en verkregen en deze ondergebracht in het bedrijf Educata B.V., dat hiervoor is opgericht. Dit hebben wij gedaan met een duidelijke intentie. Die intentie drukken wij uit in onze beloften.

Wij voelen ons als Educata verantwoordelijk om STAP-budget.nl en gerelateerde merk- en domeinnamen te gebruiken in het belang van burgers, organisaties en maatschappij, in lijn met de doelen van de STAP-budget subsidieregeling, en gericht op het stimuleren van een leven lang ontwikkelen voor iedereen. Wij zijn een bedrijf met een maatschappelijke missie, zonder publiek geld gefinancierd en dat mogelijk is door een commercieel model.

Dit zijn onze beloften...

aan burgers:

 • Wij stellen jou centraal op het platform.
 • Wij werken continue aan het verbeteren van onze diensten die je helpen met je persoonlijke ontwikkeling en het benutten van arbeidsmarktkansen.
 • Wij berichten zorgvuldig, accuraat en neutraal over de STAP-subsidieregeling en andere subsidies en budgetten om te leren en ontwikkelen.
 • Wij stellen je in staat om direct contact te leggen met aanbieders van leer- en ontwikkelactiviteiten.

 

aan opleiders en andere aanbieders van leer- en ontwikkelactiviteiten:

 • Wij zien je als partner in een collectieve dienst voor burgers.
 • Wij bieden je met en op het platform een gelijk speelveld dat alle participerende aanbieders kansen geeft om de voordelen van de STAP-budget subsidieregeling te benutten. Ook die aanbieders met minder marketingcapaciteit.
 • Wij bewaken de kwaliteit en overzichtelijkheid van het platform middels aanvaarde, objectieve criteria.
 • Wij bieden je ruimte voor het presenteren van je aanbod op het platform en zorgen dat geïnteresseerden in jouw aanbod direct in contact met jou kunnen komen. We hanteren hiervoor zeer schappelijke en transparante prijzen.

 

aan overheid en maatschappij:

 • Wij stellen ons op als pro-actieve, constructieve gesprekspartner van de overheid.
 • Wij dragen bij aan de doelstelling om mensen te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.
 • Wij dragen bij aan verspreiding van informatie over regelingen die beschikbaar zijn om te leren en ontwikkelen.
 • Wij zijn een bedrijf met een maatschappelijke missie en verantwoordelijkheid, en dragen dit ook uit. 

 

 

* De STAP-budget subsidieregeling

 

Met het STAP-budget wordt iedereen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt in staat gesteld om scholing in te zetten voor de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. De ontwikkeling van een publiek leer- en ontwikkelbudget biedt mogelijkheden om een toekomstbestendige regeling neer te zetten, waarmee kan worden ingespeeld op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Mogelijke aanvullende budgetten die in de toekomst beschikbaar komen voor bepaalde doelen of voor bepaalde doelgroepen kunnen eenvoudig worden toegevoegd door aanpassing van de regeling. (bron: kamerbrief van de minister van SZW 30012 – 121, 20 september 2019)