Welkom op de website van STAP-budget.nl  

We informeren je graag over STAP-budget

Op 1 januari 2022 wordt het STAP-budget geïntroduceerd. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie en vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten. Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Met het STAP-budget kunnen burgers regie nemen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Met het STAP-budget kunnen werkenden en niet-werkenden maximaal 1.000 euro budget aanvragen voor een scholingsactiviteit. De STAP-budget regeling is een subsidieregeling van de Rijksoverheid en zal uitgevoerd worden door UWV. De regeling is in grote lijnen uitgewerkt en de definitieve regeling wordt in de loop van 2021 verwacht. De invoeringsdatum is 1 januari 2022.

Voor de regeling is een jaarlijks totaalbudget beschikbaar van 218 miljoen euro waarmee er jaarlijks ruimte zal zijn voor 200.000 tot 300.000 toekenningen verdeeld over 6 aanvraagtermijnen. Op=op, dus wees er vanaf 2022 op tijd bij!

Op STAP-budget.nl, een onafhankelijke en informatieve website van Educata B.V., vind je alle actuele informatie over de conceptsubsidieregeling STAP-budget. Zie hieronder de meest gestelde vragen hierover met de antwoorden.

Met deze website willen wij net als de overheid bijdragen aan een leven lang ontwikkelen, en houden we je graag op de hoogte van de mogelijkheden van deze regeling.

In 2021 ontwikkelt deze website zich tot het STAP® Platform waarop je STAP Opleidingen en STAP EVC-trajecten kunt vinden die mogelijk zijn met STAP-budget.
Daarnaast kun je hier dan coaches, open dagen, evenementen, en ontwikkelbanen vinden, en ook informatie over andere subsidies en regelingen om verder te leren. Op dit platform gaan we je helpen om inzicht te krijgen in de vele 
mogelijkheden en kansen die er zijn om jezelf verder te ontwikkelen.

Op de hoogte blijven?
Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden van STAP-budget en STAP-budget.nl? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief via het contactformulier.

Voor aanbieders
Het STAP®  Platform wordt een breed platform op het gebied van leren & ontwikkelen. Ben je aanbieder van (STAP) opleidingen, EVC-trajecten, coaching, open dagen & evenementen, of ontwikkelbanen waarbij mensen begeleiding en/of opleiding krijgen om het vak (verder) te leren? En wil je je aanbod vanaf dit voorjaar presenteren op STAP-budget.nl? Bekijk de mogelijkheden op de pagina voor aanbieders.

Disclaimer: De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De STAP-budget regeling is nog niet definitief en de kans is aanwezig dat deze nog aangepast of aangescherpt zal worden. Hiervan houden we je graag op de hoogte. Heb je verbetervoorstellen of tips voor deze website? Laat ze ons weten!

De meest gestelde vragen over de conceptsubsidieregeling STAP-budget (bron: conceptsubsidieregeling STAP-budget van 1-4-2021)

dummy

1. Wat is het STAP-budget?

Het kabinet wil de fiscale scholingsaftrek in de inkomstenbelasting vervangen door de Subsidieregeling STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarktpositie).

Met het STAP-budget krijg je als burger (als werkende of niet-werkende) een individueel leer- en ontwikkelbudget van maximaal €1.000,- (inclusief btw) dat je kunt gebruiken om jezelf verder te ontwikkelen en je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten.

Het kabinet zal jaarlijks een budget beschikbaar stellen van €218 miljoen waarmee er circa 200.000 tot 300.000 toekenningen van subsidieaanvragen mogelijk zijn, verdeeld over 6 aanvraagtermijnen van 2 maanden. Bij de toekenning van de subsidie wordt uitgegaan van het principe ‘op=op’. Dus wil je gebruik maken van deze regeling? Houd de ontwikkelingen in de gaten (bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief) en wees er op tijd bij!

2. Wanneer gaat de regeling STAP-budget in en tot wanneer loopt de regeling?

De invoeringsdatum van de STAP-budget regeling is 1 januari 2022. UWV heeft de opdracht gekregen om de regeling uit te voeren. De praktische voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

De STAP-budget regeling biedt mogelijkheden om een toekomstbestendige regeling neer te zetten, waarmee kan worden ingespeeld op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De regeling zoals nu uitgewerkt loopt tot 1 januari 2027.

In 2021 kunnen mensen hun scholingskosten fiscaal blijven aftrekken van hun inkomen.

3. Waarom gaat er een STAP-budget komen?

Het kabinet wil dat meer mensen de weg vinden naar financiering voor een leven lang ontwikkelen. Daarom vervangt het kabinet de fiscale scholingsaftrek door het STAP-budget. Het doel van het STAP-budget is dat mensen meer de eigen regie nemen in hun ontwikkeling en loopbaan, en zich blijven ontwikkelen tijdens hun loopbaan en duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

4. Voor wie is het STAP-budget?

De doelgroep is: ‘Iedere volwassene met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt.’ Dat is een doelgroep van bijna 10 miljoen mensen!

 

Je kunt STAP-budget krijgen als:

 • je tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent, en wel of geen werk hebt.
 • je gedurende minimaal 6 maanden in de afgelopen 2 jaar volksverzekerd bent (wat vrijwel iedereen vanzelf is die in Nederland woont).
 • je geen andere publieke onderwijs financiering ontvangt, zoals: studiefinanciering en lerarenbeurs.
 • je dit kalenderjaar nog geen STAP-budget hebt gekregen.
 • je gekozen hebt voor een erkende STAP-aanbieder.
 • je opleiding minimaal 4 weken na aanvraag start, en uiterlijk start 3 maanden na de betreffende aanvraagtermijn (en bij een meerjarige opleiding binnen 5 maanden na de betreffende aanvraagtermijn).
 • je voor een door OCW-erkende voltijdsopleiding ouder bent dan 30 jaar, om samenloop met studiefinanciering te voorkomen.
 • er nog budget is.

En het is mogelijk om:

 • aanvullend budget te ontvangen voor de scholingsactiviteit uit andere financieringsbronnen (bijvoorbeeld van de werkgever al dan niet op basis van cao-afspraken, een O&O-fonds, en een re-integratiebudget van een gemeente of UWV) .
 • STAP-budget aan te vragen voor meerjarige opleidingen. Het STAP-budget dient dan per opleidingsjaar aangevraagd en toegekend te worden.

5. Welke scholingsactiviteiten kun je doen met STAP-budget?

Het uitgangspunt is dat je met het STAP-budget kunt kiezen uit een breed scala aan opleidingen en andere scholingsactiviteiten die je kunnen helpen om jezelf te versterken in je werk en op de arbeidsmarkt. Je kunt het budget bijvoorbeeld inzetten voor:

 • het behalen van een MBO/HBO/WO-diploma;
 • het doen van een vakopleiding;
 • trainingen bijvoorbeeld op het gebied van professionele ontwikkeling;
 • een EVC-traject (waarmee je een erkend ervaringscertificaat kunt behalen en versneld een diploma kunt behalen).

De mogelijke scholingsactiviteiten zijn van aanbieders die zijn opgenomen in het scholingsregister van DUO, en hebben één van de vijf erkenningen:

 • OCW-erkend (MBO, HBO en WO – bekostigd en contractonderwijs)
 • NRTO-keurmerk
 • NLQF ingeschaalde kwalificatie uit het NCP-register
 • Erkend door Nationaal Kenniscentrum EVC
 • Erkend door een sector- of brancheorganisatie

6. Hoe werkt het straks als je de STAP-budget subsidie wilt gaan benutten?

Vooraf: Verken je mogelijkheden op STAP-budget.nl en kom in contact met de aanbieder van je keuze

STAP-budget.nl is een onafhankelijke, informatieve website van Educata BV die je vanaf deze zomer kunt gebruiken om een bij jou passende STAP-scholingsactiviteit te vinden en in contact te komen met de aanbieder van je voorkeur waar je je kunt aanmelden. De heldere structuur van STAP-budget.nl, de vele filters en uitgebreide informatie per scholingsactiviteit zullen je hierbij helpen. Ook vind je op STAP-budget.nl straks open dagen & evenementen, (loopbaan)coaches en arbeidsmarktmogelijkheden (in de vorm van ontwikkelbanen) die je kunnen helpen bij je keuze voor een STAP-scholingsactiviteit. Ook geven we je informatie over mogelijke andere subsidies en budgetten die je kunt benutten om jezelf verder te ontwikkelen. 

In de tweede helft van 2021 zal STAP-budget.nl zich vullen met scholingsmogelijkheden die vanaf 1 januari 2022 mogelijk zijn met STAP-budget.

Stap 1: Meld je aan bij de aanbieder en ontvang je STAP-aanmeldingsbewijs van de aanbieder

Vanaf STAP-budget.nl kun je straks gemakkelijk doorklikken naar de website van een STAP-aanbieder en vervolgens kun je je zelf aanmelden bij de aanbieder voor een STAP-scholingsactiviteit (die in 2022 start). Na je aanmelding ontvang je van de aanbieder het STAP-aanmeldingsbewijs voor de scholingsactiviteit met de voorziene start- en einddatum. Dit aanmeldbewijs heb je nodig voor de volgende stap.

Stap 2: Vraag vanaf 1 januari 2022 je STAP-budget aan op het STAP-portaal van UWV

Vanaf 1 januari 2022 kun je met je STAP-aanmeldingsbewijs van de aanbieder STAP-budget aanvragen op het STAP-portaal van UWV! Voorwaarde hierbij is dat de scholingsactiviteit start binnen 3 maanden na de betreffende aanvraagtermijn. Meerjarige opleidingen dienen binnen 5 maanden te starten na de betreffende aanvraagtermijn.

Ieder kalenderjaar zullen er 6 aanvraagtermijnen zijn van ieder 2 maanden waarin STAP-budget kan worden aangevraagd bij UWV. Iedere aanvraagtermijn is er ruimte voor in totaal 200.00 tot 300.000 toekenningen verdeeld over de 6 termijnen. Is het budget voor de betreffende aanvraagtermijn op? Dan is aanvragen niet meer mogelijk in die termijn (op=op) en kan je bij start van de volgende aanvraagtermijn weer een aanvraag doen.

Op het STAP-portaal van UWV kun je dan ook het scholingsregister van DUO inzien met de aan te vragen scholingsactiviteiten. Na je aanvraag vindt door UWV controle plaats op de verschillende voorwaarden van het STAP-budget en wordt gecontroleerd of je gekozen scholingsactiviteit voorkomt in het scholingsregister van DUO. Na toekenning van het STAP-budget door UWV volgt een bevestiging van UWV naar de opleider.

Stap 3: De aanbieder kan de STAP-budget subsidie factureren aan UWV

Vanaf 3 weken voorafgaand aan de start van de scholingsactiviteit kan de opleider het bedrag in de vorm van een voorschot aanvragen bij UWV.

Stap 4: De aanbieder legt een bewijs van deelname over aan UWV

Binnen 3 maanden na afronding van de scholing legt de aanbieder een bewijs van deelname over aan UWV. Het bedrag kan worden teruggevorderd door UWV bij een aanwezigheidspercentage van minder dan 80% en wanneer de scholingsactiviteit niet succesvol is afgerond. In geval van ziekte en andere persoonlijke omstandigheden kan hierop een uitzondering worden gemaakt door UWV.

7. Welke kosten kun je vergoed krijgen met STAP-budget? (Wat zijn de subsidiabele kosten?)

De subsidiabele kosten zijn alle kosten die door het opleidingsinstituut in rekening worden gebracht voor het volgen van de scholingsactiviteit (les-, cursus- of collegegeld, en indien van toepassing examengeld). Subsidiabele kosten zijn ook kosten voor verplichte leermiddelen en beschermingsmiddelen die beslist nodig zijn voor het volgen van de opleiding en als de kosten van die middelen door de opleider in rekening worden gebracht.

Overige kosten die verband houden met de scholingsactiviteit, zoals de kosten voor boeken en andere materialen die niet zijn inbegrepen in de deelnemerskosten van de opleider, komen niet in aanmerking voor subsidie. Deze kosten zijn voor rekening van de aanvrager.

8. Wat als de kosten van de scholingsactiviteit hoger zijn dan € 1.000,- incl. btw?

Zijn de kosten van de scholingsactiviteit hoger dan 1.000,- euro (inclusief btw)? Dan betaal je zelf het resterende deel. Je kunt ook onderzoeken of je werkgever mee wil betalen of dat er andere manieren zijn voor cofinanciering (zie vraag 9).

Je kunt natuurlijk altijd een subsidieaanvraag doen voor een scholingsactiviteit met lagere kosten dan 1.000 euro (inclusief btw). Je kunt voor het resterende deel niet nog een STAP-budget aanvragen. Je hebt recht op maximaal 1 STAP-budget per jaar.

9. Kun je STAP-budget combineren met andere financieringen?

Je kan STAP-budget aanvragen voor een scholingsactiviteit aanvullend op andere financieringsbronnen van werkgevers, O&O-fondsen, afspraken in cao’s of re-integratiebudgetten van gemeenten of UWV. Er is dan sprake van cofinanciering. Voor de subsidieaanvrager geldt wel een mededelingsplicht. Als aanvrager ben je dan verplicht om in de aanvraag mededeling te doen van de ontvangst van bijdragen van derden die je gebruikt voor de bekostiging van de te subsidiëren scholing.

Als je andere vormen van individuele, publieke onderwijsfinanciering ontvangt (zoals: studiefinanciering en lerarenbeurs) dan kun je geen aanspraak maken op het STAP-budget.

Bij de aanspraak op een studievoorschotvoucher geldt dat voor het gedeelte waarin de voucher voorziet er geen STAP-budget wordt verstrekt. Als de scholing meer kost dan wat via de voucher wordt vergoed, kan subsidie worden aangevraagd voor het meerdere.

10. Mag je meer dan één scholingsactiviteit per jaar doen met STAP-budget?

Nee, dat mag niet. Je mag één aanvraag per kalenderjaar doen.

11. Kan ik STAP-budget ook gebruiken voor meerjarige opleidingen?

Ja, dat kan. Het STAP-budget dient dan per opleidingsjaar aangevraagd en toegekend te worden.

12. Voor bepaalde doelgroepen komt er ook ontwikkeladvies beschikbaar. Wat is hierover bekend?

In de conceptsubsidieregeling STAP-budget van 1 april 2022 staat dat er flankerend beleid komt voor ontwikkeladvies voor bepaalde doelgroepen. Hierin is het volgende opgenomen: 

‘Om mensen op weg te helpen bij het bepalen van de kansen en mogelijkheden wordt ondersteunend aan de uitgavenregeling de mogelijkheid voor een ontwikkeladviesgesprek geboden. Een ontwikkeladvies kan bijdragen aan het wegnemen van drempels voor groepen die weinig bijscholen, weinig scholingsmogelijkheden hebben of het meeste baat hebben bij scholing. In deze situaties zal de mogelijkheid worden geboden om door (digitaal) scholingsadvies te worden ondersteund bij het inzichtelijk maken van een persoonsprofiel (wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik) en het in beeld brengen van de ontwikkelmogelijkheden van een individu. Daarbij kan in het adviesgesprek aandacht zijn voor de keuze van een passende scholing en het aanvragen van het STAP-budget. Daarnaast kan ontwikkeladvies bijdragen aan scholing richting kansberoepen. Door te laten zien waar goede ontwikkelkansen liggen op de arbeidsmarkt en welke scholing daarvoor nodig en haalbaar is, kan een adviestraject een bijdrage leveren in de keuze voor arbeidsmarktrelevante scholing voor het betreffende individu. Het uitgangspunt in relatie tot het STAP-budget is dat het ondersteunend moet zijn aan individuen die eigen regie willen nemen. Dat wil zeggen dat het ontwikkeladvies laagdrempelig is, uit vrije wil wordt gevolgd en geen voorwaarde is voor het aanvragen van STAP-budget. Het ontwikkeladvies zal gedurende de implementietermijn van het STAP-budget verder worden ontwikkeld.’