De invoering van het STAP-budget nadert. Het STAP-budget is een ontwikkelbudget van 1.000 euro voor iedereenmet een band met de Nederlandse arbeidsmarkt.

 De invoering van het STAP-budget per 1 januari 2022 is een belangrijke mijlpaal in de Routekaart Leren en Ontwikkelen van de Rijksoverheid die eind 2020 is gepubliceerd.

UWV heeft de opdracht gekregen om per 2022 de STAP-budget regeling te kunnen uitvoeren. De praktische voorbereidingen hiervoor zijn bij UWV in volle gang.

 Dit voorjaar zal onze website vervangen worden door het STAP® Platform waar je als zoeker gemakkelijk je STAP Opleiding, STAP EVC traject, coach, open dag, evenement, of ontwikkelbaan kunt vinden waar je werken en leren kunt combineren. In 2021 zal dit platform zich vullen met leer- en ontwikkelactiviteiten die je verder helpen in je ontwikkeling, werk en loopbaan.

Er staat veel te gebeuren op het gebied van leren en ontwikkelen. Over 2 weken gaan we ook weer naar de stembus. Wat vinden de politieke partijen eigenlijk? Wat is hun visie op bijleren en omscholen op de lange termijn? Goed om te weten voordat je naar de stembus gaat! Lees hieronder wat in de partijprogramma’s staat (bron: nu.nl):

VVD: Persoonlijke leerrekening voor iedere werknemer om scholing mee te betalen. Werkgevers kunnen leerrekening vullen dankzij fiscale vrijstelling. Transitievergoeding voor omscholing. Begeleiding van werkzoekenden naar sectoren met personeelstekort met onder meer STAP-budget.
D66: Individueel ontwikkelbudget voor iedereen vanaf zestien jaar. Te gebruiken voor studie of later in werkende leven. Het zogenaamde STAP-budget is een belangrijk instrument voor omscholing. Werkgevers moeten meer investeren in begeleiding naar ander werk. Tegemoetkoming van deeltijdonderwijs en levenlanglerenkrediet en mogelijkheden voor ontwikkeladviezen uitbreiden.
PvdA: Met een werkgarantie worden mensen van baan naar baan begeleid in plaats van naar een uitkering. Onder meer: werknemers kunnen bij wegvallen baan een beroepsbegeleidende leerweg krijgen. Een combinatie van opleiding, uitkering, aanvulling van oude werkgever en
inkomen van nieuwe werkgever.
GroenLinks: Iedereen zonder werk krijgt persoonlijke begeleiding als dat nodig is. Vanuit vertrouwen, zonder schaamte en zonder algemene verplichting van een tegenprestatie.
50PLUS: Inzetten op levenslang leren en ontwikkelen. Beroepsonderwijs moet zich meer gaan richten op volwassenen en samenwerking met bedrijfsleven intensiveren. Maximale
leeftijdsgrens voor volwassenenonderwijs (vavo) moet losgelaten worden. Vavo moet voor iedereen die recht heeft op een WW-uitkering kosteloos beschikbaar zijn.
Forum voor Democratie: Niet genoemd.
PVV: Niet genoemd.
ChristenUnie: Bijscholen aantrekkelijker maken, met name voor werkenden met een beroepsopleiding. Iedereen krijgt vanaf geboorte een persoonlijk ontwikkelbudget. Een werkgever draagt daar iedere maand aan bij. Meer leer-werktrajecten.
SGP: Niet genoemd.
CDA: Streven naar leerrechten voor iedere werknemer samen met sociale partners en onderwijsinstellingen. Gedurende hele loopbaan kan werknemer kennis op peil houden en omscholen wanneer nodig. Wordt vast onderdeel van arbeidscontracten en cao-onderhandelingen.
DENK: Afgestudeerden die een opleiding hebben gevolgd in een sector die door het coronavirus onder druk staat, kunnen zich kosteloos laten omscholen.
SP: We maken het aantrekkelijk om een leven lang bijscholingen te volgen.
Partij voor de Dieren: Breed om- en herscholingsprogramma voor beroepen waar in de toekomst (veel) minder behoefte aan is, zoals in de luchtvaart, fossiele industrie en vleessector.

Samengevat kunnen we zeggen dat er veel draagvlak is bij de politieke partijen om in te zetten op leren, bijscholen en een leven lang ontwikkelen. En dat is goed nieuws voor de beroepsbevolking van Nederland.

Wij volgen de politieke ontwikkelingen op het gebied van leren en ontwikkelen op de voet. En informeren je graag als er weer nieuws is!