In een onderliggend stuk van de Miljoenennota 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het volgende opgenomen over het STAP-budget:

 

Stimulans arbeidsmarktpositie (STAP)

In 2021 worden er voorbereidingen getroffen door UWV en DUO voor de uitvoering van het STAP-budget. Het STAP-budget is een uitgavenregeling, ter vervanging van de fiscale aftrek scholingsuitgaven, waarmee het individu in staat wordt gesteld om scholing in te zetten voor de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Naar verwachting gaat het STAP- budget van start per 1 januari 2022.