STAP-budget in Nederlands Nationaal  Hervormingsprogramma 2020

In het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) 2020 licht het kabinet toe hoe invulling is gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen van de Europese Unie uit 2019.

Een aanbeveling van de Europese Unie voor Nederland was het versterken van levenslang leren. Het kabinet geeft hier in het nieuwe beleid aandacht aan onder de naam Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en de invoering van het STAP-budget is hierbij een belangrijke doelstelling. 

Tekstdeel over het STAP-budget in het Nederlands Nationaal Hervormingsprogramma 2020

‘Op 20 september 2019 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de conceptregeling STAP-budget. Met behulp van het STAP-budget wordt de eigen regie voor zowel werkenden als niet-werkenden verbeterd, omdat ze kunnen beschikken over budget voor het volgen van scholing. De subsidie zal worden gemaximeerd op 1.000 euro en de bestedingsdoelen zijn beperkt tot scholingsactiviteiten van opleiders die zijn erkend of een keurmerk hebben. …Naar verwachting wordt het STAP-budget in 2022 ingevoerd.’

De invoering van het STAP-budget staat dus nog zeker op de politieke agenda. Goed nieuws voor iedereen die ernaar uitkijkt om de mogelijkheden van het STAP-budget te benutten om zichzelf verder te ontwikkelen!