Privacy Policy

Met onze website STAP-budget willen wij mensen helpen om de juiste opleiding, training, cursus of andere scholingsactiviteit te vinden die mogelijk is met het STAP-budget waardoor ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen en hun arbeidsmarktpositie kunnen verbeteren.
Wij bereiken mensen via onze website www.stap-budget.nl. Ook sturen wij nieuwsbrieven om je te informeren over ontwikkelingen en mogelijkheden van het STAP-budget. Wij nemen jouw privacy serieus. In dit document leggen wij jou zo duidelijk mogelijk uit wat dit precies inhoudt, waarom wij dit doen en welke rechten jij kunt uitoefenen.

Website STAP-budget

Onze website gebruikt Google Analytics en soortgelijke websiteanalyse-tools. Deze programma’s registreren jouw sitegebruik en slaan gegevens daarover op. Wij gebruiken deze data om bezoekstatistieken over onze website te creëren en hiermee verbeteringen door te voeren. Net zoals bijna alle websites die je bezoekt, gebruiken wij cookies.

E-mails

We zullen je alleen mailen als jij zelf een formulier van ons hebt ingevuld en aangegeven hebt informatie van ons te willen ontvangen. Bij het invullen van een formulier vragen wij altijd alleen de noodzakelijke gegevens. Voordat wij jou iets kunnen toesturen, vragen wij jouw naam en e-mailadres. Jouw naam gebruiken wij om de mail te personaliseren, het e-mailadres is noodzakelijk voor de toezending van de mail.

De toestemming om mail te ontvangen, kan altijd ingetrokken worden. Wij geven onder iedere e-mail de mogelijkheid om je uit te schrijven van alle e-mailcommunicatie. Mocht dit niet lukken, dan kun je ons ook altijd een mailtje sturen via info@stap-budget.nl, dan regelen wij het alsnog.

Jouw privacy

De tools die wij gebruiken voor de website analyses slaan geen volledige IP-adressen op. Dat is fijn, want daardoor zijn deze gegevens sowieso niet meer te herleiden naar jouw computer, tablet of telefoon.

Als jij onze website bezoekt, vragen wij jou niet om gegevens in te vullen. We vragen dit alleen als je bijvoorbeeld informatie gemaild wil hebben. Voor het toesturen van e-mailberichten vragen wij nooit meer informatie dan noodzakelijk. De informatie die wij van jou hebben, geven of verkopen wij nooit aan andere partijen en de informatie die wij verzamelen is veilig bij ons.

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus. Wij nemen noodzakelijke maatregelen om misbruik, verlies of toegang door derden tegen te gaan. Mocht er ondanks al onze inspanningen een datalek voorkomen, dan melden wij dit bij de daarvoor bestemde autoriteiten en nemen wij contact op met betrokkenen.

Bewaren

Als jij in ons mailingsysteem staat, bewaren wij jouw naam en e-mailadres met zorg. Als jij je hebt afgemeld van onze e-maillijst, dan zorgen wij ervoor dat jouw gegevens binnen 100 dagen uit onze systemen worden verwijderd.

Jouw rechten

Je hebt altijd het recht om ons te vragen om inzage te geven in de gegevens die wij van jou hebben. Ook kun je ons vragen deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft jou daarnaast het recht om een klacht over Innerland in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je het niet eens bent met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens (zijn) om(ge)gaan.

Tot slot

Mocht je na bovenstaande nog vragen hebben of een verzoek willen indienen, dan horen wij graag van jou. Stuur een mailtje naar info@STAP-budget.nl.