Aanvraagtijdvakken en startdata

Per jaar kun je eenmaal STAP-budget toegekend krijgen voor 1 opleiding. Om ervoor te zorgen dat de subsidiepot niet direct op is, is ieder jaar opgedeeld in aanvraagtijdvakken van 2 maanden.  Je opleiding mag niet eerder dan 4 weken na je subsidieaanvraag starten. En je opleiding moet starten binnen 3 maanden na afloop van het aanvraagtijdvak waarin je je aanvraag hebt gedaan. Dat is even rekenen! Hieronder werken we het verder uit.

Je kunt STAP-budget aanvragen voor opleidingen met een bepaalde startdatum. Hoe werkt dat?
Fill 1 Copy 5
 1. In het algemeen geldt dat een STAP-opleiding dient te starten minimaal 4 weken na je aanvraag.

  Dit om zekerheid te kunnen bieden dat STAP-budget kan zijn toegekend door UWV voordat de scholing start.

 2. En verder geldt dat een STAP-opleiding start uiterlijk 3 maanden na het betreffende aanvraagtijdvak.

  Concreet betekent dit bij een aanvraag in het aanvraagtijdvak van:
  • 1 juli t/m augustus, dat je opleiding uiterlijk in november dient te starten.
  • 1 september t/m oktober, dat je opleiding uiterlijk in januari dient te starten.
  • 1 november t/m december, dat je opleiding uiterlijk in maart dient te starten.
  • 1 januari t/m februari, dat je opleiding uiterlijk in mei dient te starten.
  • 1 maart t/m april, dat je opleiding uiterlijk in juli dient te starten.

Bovenstaande betekent dat er 1 tot 3 aanvraagtijdvakken zijn waarbinnen je STAP-budget kan aanvragen voor het volgen van een opleiding.

 

Voor welke opleidingen kan je STAP-budget aanvragen vanaf 1 juli 2022?

Vanaf vrijdag 1 juli 2022 kan je STAP-budget aanvragen voor een opleiding die na 4 weken start, dus dat is na 29 juli 2022.

Verder dient de opleiding te starten binnen 3 maanden na het aanvraagtijdvak. Het volgende aanvraagtijdvak loopt van 1 juli tot en met 31 augustus. De drie maanden erna zijn: september, oktober en november. Dus de in de het eerste aanvraagtijdvak aangevraagde opleiding dient uiterlijk in november te starten.

 

Tip:

Doe je aanvraag zo snel mogelijk nadat het aanvraagtijdvak is opengesteld, want als het budget voor dat tijdvak benut is, dan kun je geen aanvraag meer doen in dat aanvraagtijdvak. Op=Op.

Tot wanneer loopt deze regeling?
Fill 1 Copy 5