Ontdek wat deze STAP Opleiding jou kan bieden!

Erkend Coach post-hbo

Als coach help je mensen bij het behalen van professionele en persoonlijke doelen.
Deelnemerskosten
€ 5.995,00
incl. btw
Start- en einddatum in een groep op locatie
Start:
18-09-2023
Eind:
03-06-2024
Locatie:
DIEMEN
Inschrijving:
Er is nog plek
Opleidingsinformatie
Opleidingssoort
Training
Opleidingsmethode
In een groep op locatie
Type certificaat/diploma
Certificaat
Opleidingsduur
12 maanden
Aantal lesdagen
22
Min. deelnemers
4
Max. deelnemers
12
Studiebelastingsuren
325 per opleiding
Tijdstip
Overdag
Taal in opleiding
Nederlands
Vooropleiding en toelatingscriteria
Vooropleiding
HBO Bachelor
Als coach help je mensen bij het behalen van professionele en persoonlijke doelen.

Als coach help je mensen bij het behalen van professionele en persoonlijke doelen. Deze doelen zijn bijvoorbeeld gericht op het ontwikkelen van zelfsturing, communicatie, besluitvaardigheid of delegeren. Je begeleidt mensen om hun huidige werkervaringen om te zetten naar effectiever handelen.

Coaching is een vak en dit leer je niet door het een paar keer te doen. Het vraagt om gedegen kennis en praktijkervaring van de coach.

Een coachtraject heeft een duidelijke structuur en inhoud. In de opleiding leer je hoe je zo’n traject van start tot afronding ontwerpt. We besteden tijdens de opleiding ook ruim aandacht aan jouw leerpraktijk en geven je over deze praktijkervaring supervisie zodat je al tijdens de opleiding professioneel groeit in je rol. Hiermee kun je je na afloop registeren bij St!R, het onafhankelijk keurmerk voor professioneel begeleiders in Nederland.

Wil jij je verder ontwikkelen als coach binnen jouw organisatie of binnen je eigen praktijk? Met deze gedegen opleiding word jij Erkend Coach en ben je na afloop in staat om anderen professioneel te begeleiden.

 

Programma

 

De opleidingsonderdelen bestaan uit conceptuele, methodische en theoretische kennis, praktische oefeningen, rollenspellen, belevingsgerichte werkvormen, waarbij gebruik wordt gemaakt van video- en audiomateriaal.

Het toepassen van deze kennis en intensieve persoonlijke reflectie vindt plaats tijdens de lessen, tijdens de leerpraktijk en in de supervisie over coaching.  

Deelnemers hebben een belangrijke invloed op de accenten in de opleiding. Zo is er ruimte voor actuele ervaringen uit de coachpraktijk. Zowel opleiders als deelnemers kunnen die inbrengen. Elke deelnemer presenteert minstens één casus

...

Als coach help je mensen bij het behalen van professionele en persoonlijke doelen. Deze doelen zijn bijvoorbeeld gericht op het ontwikkelen van zelfsturing, communicatie, besluitvaardigheid of delegeren. Je begeleidt mensen om hun huidige werkervaringen om te zetten naar effectiever handelen.

Coaching is een vak en dit leer je niet door het een paar keer te doen. Het vraagt om gedegen kennis en praktijkervaring van de coach.

Een coachtraject heeft een duidelijke structuur en inhoud. In de opleiding leer je hoe je zo’n traject van start tot afronding ontwerpt. We besteden tijdens de opleiding ook ruim aandacht aan jouw leerpraktijk en geven je over deze praktijkervaring supervisie zodat je al tijdens de opleiding professioneel groeit in je rol. Hiermee kun je je na afloop registeren bij St!R, het onafhankelijk keurmerk voor professioneel begeleiders in Nederland.

Wil jij je verder ontwikkelen als coach binnen jouw organisatie of binnen je eigen praktijk? Met deze gedegen opleiding word jij Erkend Coach en ben je na afloop in staat om anderen professioneel te begeleiden.

 

Programma

 

De opleidingsonderdelen bestaan uit conceptuele, methodische en theoretische kennis, praktische oefeningen, rollenspellen, belevingsgerichte werkvormen, waarbij gebruik wordt gemaakt van video- en audiomateriaal.

Het toepassen van deze kennis en intensieve persoonlijke reflectie vindt plaats tijdens de lessen, tijdens de leerpraktijk en in de supervisie over coaching.  

Deelnemers hebben een belangrijke invloed op de accenten in de opleiding. Zo is er ruimte voor actuele ervaringen uit de coachpraktijk. Zowel opleiders als deelnemers kunnen die inbrengen. Elke deelnemer presenteert minstens één casus uit de eigen coachpraktijk. In de opleiding ligt de nadruk op ervaringsleren.

De competentiegebieden van de coach komen tijdens de Methodisch Didactische Scholing meerdere keren terug. Deelnemers kunnen daardoor geleidelijk hun eigen perspectief ontwikkelen en hun eigen aanpak in toenemende mate effectief leren hanteren. Hierbij besteden we veel aandacht aan achterliggende opvattingen over leren, veranderen en begeleiden.

Achtergrondliteratuur wordt jaarlijks geactualiseerd. De manier van werken met vakliteratuur laat, evenals het niveau ervan, het post-hbo karakter van de opleiding zien. Soms is niets zo praktisch als een goed stuk theorie.


Module 1 - Basisrepertoire van de coach (MDS1)
Omvang: 16 dagdelen

In module 1 staat het basisrepertoire van de coach centraal. De opleiding volgt het proces van coaching in de praktijk: van contractering, middenevaluatie tot afronding.

Tijdens de module komen de volgende vragen aan bod:

Contact maken en vraagverheldering
Hoe vindt contracteren plaats (‘wat gaan we samen doen’)?
Hoe breng ik fasering aan?
Hoe stimuleer ik reflectie?
Hoe begeleid ik ervaringsleren?
Welke communicatie- en gesprekstechnieken pas ik toe?
Hoe ondersteun ik dit met passende werkvormen?
Welke begeleidingsvormen zijn er?
Solution focus benadering
Zelfsturing
Evaluatie en afronding
Alle basisconcepten die nodig zijn om te kunnen expliciteren en verantwoorden wat je als supervisor doet komen aan de orde. Het competentieprofiel van de supervisor is daarbij richtinggevend.
Toetsing
Module 1 wordt afgerond met een procesbeschrijving en reflectie op één afzonderlijk zelf uitgevoerd coaching-gesprek. De deelnemer beschrijft, onderbouwt en reflecteert op het eigen handelen in dit gesprek. Het gaat om beschrijving van het concrete handelen als coach en een vakinhoudelijke reflectie daarop met behulp van vak-theorie. Beoordeling vindt plaats aan de hand van de aspecten van het competentieprofiel van de coach.


Module 2 - Context en organisatie voor professioneel begeleiders (MDS2)
Omvang: 16 dagdelen

In module 2 ga je je eigen begeleidingsstijl verder ontwikkelen en expliciteren en geef je vorm aan je verdere professionele ontwikkeling als coach. Er vindt uitbreiding en verdieping plaats op onderwerpen uit module 1. Er wordt aandacht besteed aan resultaatgerichtheid en contextsensitiviteit. Je ontwikkelt oog voor het aspect van diversiteit. Je leert omgaan met verschillende spanningsvelden. Ook breidt je jouw begeleidingsrepertoire uit met diverse methoden en technieken, b.v. solution focus en provocatief begeleiden.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Diversiteit onderkennen en benutten
Uitbreiden werkvormen
Omgaan met spanningsvelden
Context verdiepen: diverse factoren betrekken;
Context gebruiken als leeromgeving
Krachtige leeromgeving bewerkstelligen
Zelfsturing op proces en leren
Groepsdynamiek
Eigen stijl expliciteren en onderbouwen
Intervisie
Werken met beroepscodes
Ontwikkelingen vakgebied
Verder professionele ontwikkeling vormgeven
Toetsing module 2
Module 2 wordt afgerond met een procesbeschrijving van een zelf uitgevoerde reeks van coaching-gesprekken. Je beschrijft, onderbouwt en reflecteert op het eigen handelen binnen het proces van deze reeks gesprekken. Het gaat om beschrijving van jouw concrete handelen als coach en een vakinhoudelijke reflectie daarop, aan de hand van alle aspecten van het competentieprofiel.


Assessment MDS1 en MDS2
Om voor registratie als erkend coach in aanmerking te komen sluit je MDS1 en MDS2 af met een assessment. Tijdens het assessment leg je een concreet gespreksfragment uit een coachingstraject voor (opname en woordelijk uitgeschreven). Aan de hand daarvan toon je jouw vermogen tot praktisch coachen aan, alsook een verantwoording m.b.v. theoretische noties. Je geeft een zelfbeoordeling op de verschillende aspecten van het profiel van een coach. Hiermee demonstreer je de eigen coachingscompetentie en doorgroeibekwaamheid.


Supervisie over coaching
Supervisie over coaching is een heel belangrijk onderdeel van onze opleiding.

Als coach in opleiding ga je minimaal 40 uur coaching in de praktijk geven binnen of buiten je organisatie. Deze leerpraktijken moeten bij de aanvang van de opleiding door de coach bij de opleiders ter goedkeuring worden voorgelegd en dient rond de aanvang van de opleiding te starten. Van de coach wordt verwacht dat hij/zij zelf zorg draagt voor het organiseren van de eigen leerpraktijk. Het betreft minimaal twee reeksen coaching.

Over deze leerpraktijk krijg je elf bijeenkomsten supervisie (supervisie over coaching). Deze supervisie wordt gegeven door LVSC geregistreerde leersupervisoren. Supervisie vindt groepsgewijs plaats (in groepjes van maximaal drie) en dit biedt je de gelegenheid tot intensieve reflectie op het eigen functioneren en ontwikkelen in de rol van coach. in supervisie over coaching betreft het dus meer de vraag ‘hoe doe ik het’ als begeleider-in-opleiding met mijn persoonlijke eigen mogelijkheden, beperkingen, historie, voorkeuren en visies. Dit wordt aangevuld met twee bijeenkomsten intervisie met je eigen groepje

Accreditaties
De opleiding Erkend coach is geregistreerd bij St!R, het onafhankelijke register voor professioneel begeleiders in Nederland. St!R hanteert uitgangspunten voor accreditatie zoals we deze voorstaan vanuit de opleiding. Inhoud en aantal uren leerpraktijk zijn een belangrijke basis voor de erkenning als Erkend Coach.

 

Resultaat

 

Het beroepsprofiel voor deze opleiding is ontleend aan het beroepsprofiel van een coach (St!R). Na afronding van de opleiding ben je in staat om:

  • leren te stimuleren en te begeleiden afgestemd op een doel
  • relevante contexten in de begeleiding te kunnen betrekken
  • resultaatgericht te kunnen werken
  • gerichtheid te zijn op zelfsturing in werken en leren
  • interactie te kunnen vormgeven
  • te kunnen expliciteren en verantwoorden van eigen handelen als coach en de eigen doorgroeibekwaamheid als coach vorm te kunnen geven.
     

Vervolgopleidingen

Wil je na deze opleiding graag verder studeren? Dat kan! Zodra je je diploma erkend coach hebt, ben je toelaatbaar voor de opleiding Teamcoach of Organisatiecoach. Ook de opleiding Supervisiekunde is geschikt als vervolgstap, voor toelating moet je tenminste tien afgeronde bijeenkomsten (voor)supervisie over de uitvoerende beroepspraktijk door een LVSC-geregistreerde supervisor volgen, minder dan zes jaar voor de start van de opleiding.

 

Toelating

 

Herken jij jezelf in de rol van begeleider van een team of ben je werkzaam als trainer, (studie)loopbaanbegeleider, adviseur of leidinggevende en wil je jouw coachingsvaardigheden vergroten? 
Of wil je als zelfstandig coach aan de slag? Dan is deze opleiding een goede keuze voor jou. 

Met een afgeronde bachelor of masteropleiding en voldoende werkervaring kun je starten! 

Vanaf de start van de opleiding kun je in je (werk)omgeving zelf coaching geven. Van tevoren zullen we deze leerpraktijk afstemmen en toetsen. Na goedkeuring kun je in de praktijk aan de slag.
 

 

Lees meer
Hoe vraag ik STAP-budget aan?
1
Stap 1: Reserveer je plek
Klik rechtsboven op de gele knop 'Ik wil me aanmelden' en ga naar website van de aanbieder en meld je vandaag nog aan voor de opleiding om je plek te reserveren.
2
Stap 2: Ontvang je STAP-aanmeldingsbewijs
Na je aanmelding bij de opleider ontvang je van de opleider een STAP-aanmeldingsbewijs dat je nodig hebt voor je STAP-aanvraag bij UWV.
3
Stap 3: Vraag STAP-budget aan!
Start op 17 maart vlak voor 10.00 uur je STAP-aanvraag bij UWV, want op=op! Meld je aan voor onze nieuwsbrief zodat we je een reminder kunnen sturen.
Aanbieder
Wij bieden meer dan 140 opleidingen op post-hbo niveau, verdeeld over 11 vakgebieden. Onze opleidingen sluiten aan op bachelorprogramma's en zijn sterk praktijkgericht.
Inholland Academy
Inholland Academy
Ik heb een vraag aan deze aanbieder
Lees hier ons Privacy statement