Ontdek wat deze STAP Opleiding jou kan bieden!

Casemanagement post-hbo

Door de transitie jeugdzorg, de implementatie van de WMO en de verdere ontmanteling van de AWBZ verandert er veel in de zorg.
Deelnemerskosten
€ 4.250,00
incl. btw
Start- en einddatum in een groep op locatie
Start:
29-09-2023
Eind:
30-08-2024
Locatie:
DIEMEN
Inschrijving:
Er is nog plek
Opleidingsinformatie
Opleidingssoort
Training
Opleidingsmethode
In een groep op locatie
Type certificaat/diploma
Diploma
Opleidingsduur
12 maanden
Aantal lesdagen
20
Min. deelnemers
14
Max. deelnemers
20
Studiebelastingsuren
350 per opleiding
Tijdstip
Overdag
Taal in opleiding
Nederlands
Vooropleiding en toelatingscriteria
Vooropleiding
HBO Bachelor
Door de transitie jeugdzorg, de implementatie van de WMO en de verdere ontmanteling van de AWBZ verandert er veel in de zorg.

Door de transitie jeugdzorg, de implementatie van de WMO en de verdere ontmanteling van de AWBZ verandert er veel in de zorg. Vooral mensen met complexe problematiek kunnen de dupe worden van al deze wijzigingen. Om de kwaliteit van zorg- en hulpverlening te bewaken, is een spil, zoals een casemanager, zorgplanmanager of zorgcoördinator, heel belangrijk. Als casemanager bied jij continuïteit in het behandelplan van een cliënt en zorg je voor afstemming. Jij gaat om de cliënt en zijn netwerk heen staan en stimuleert hen zo veel mogelijk op eigen kracht te doen. Wil jij een sleutelfiguur zijn in de zorg voor kwetsbare mensen? De post-hbo opleiding Casemanagement bereidt jou voor op de mooie functie van casemanager.
 

 

Programma

 

De opleiding Casemanagement bestaat uit 4 modulen, verspreid over 20 lesdagen. Tussendoor vinden 8 intervisiebijeenkomsten plaats.

Module 1: Oriëntatie op casemanagement (2 dagen)

Deze module gaat over de professionele rol van de praktijkondersteuner in de huisartsenzorg. Je leert hoe je op verantwoorde en resultaatgerichte wijze patiënten begeleidt, adviseert een instrueert. Je gaat aan de slag met vaardigheden op het gebied van methodiek, voorlichting en educatie en communicatie. Ook oefen je consulten. De module gaat daarnaast in op de kwaliteit van zorg in de huisartsenpraktijk en jouw bijdrage daaraan.

Module 2: Methodiek van casemanagement (7 dagen)

 • opstarten van een relatie met de cliënt 
 • cliënt in de instelling en in de thuissituatie
 • assessment van de cliënt en zijn omgeving
 • explorerende gespreksvoering
 • voeren van systeemgesprekken
 • formuleren van hulpbehoeften
 • werken met c
...

Door de transitie jeugdzorg, de implementatie van de WMO en de verdere ontmanteling van de AWBZ verandert er veel in de zorg. Vooral mensen met complexe problematiek kunnen de dupe worden van al deze wijzigingen. Om de kwaliteit van zorg- en hulpverlening te bewaken, is een spil, zoals een casemanager, zorgplanmanager of zorgcoördinator, heel belangrijk. Als casemanager bied jij continuïteit in het behandelplan van een cliënt en zorg je voor afstemming. Jij gaat om de cliënt en zijn netwerk heen staan en stimuleert hen zo veel mogelijk op eigen kracht te doen. Wil jij een sleutelfiguur zijn in de zorg voor kwetsbare mensen? De post-hbo opleiding Casemanagement bereidt jou voor op de mooie functie van casemanager.
 

 

Programma

 

De opleiding Casemanagement bestaat uit 4 modulen, verspreid over 20 lesdagen. Tussendoor vinden 8 intervisiebijeenkomsten plaats.

Module 1: Oriëntatie op casemanagement (2 dagen)

Deze module gaat over de professionele rol van de praktijkondersteuner in de huisartsenzorg. Je leert hoe je op verantwoorde en resultaatgerichte wijze patiënten begeleidt, adviseert een instrueert. Je gaat aan de slag met vaardigheden op het gebied van methodiek, voorlichting en educatie en communicatie. Ook oefen je consulten. De module gaat daarnaast in op de kwaliteit van zorg in de huisartsenpraktijk en jouw bijdrage daaraan.

Module 2: Methodiek van casemanagement (7 dagen)

 • opstarten van een relatie met de cliënt 
 • cliënt in de instelling en in de thuissituatie
 • assessment van de cliënt en zijn omgeving
 • explorerende gespreksvoering
 • voeren van systeemgesprekken
 • formuleren van hulpbehoeften
 • werken met classificaties
 • doelen stellen en doelvaardigheid bepalen
 • behandelplan opstellen en schrijven
 • werken met netwerk
 • monitoring en evaluatie

Module 3: Samenwerken (4 dagen)

 • samenwerken: lokale en regionale ontwikkelingen
 • netwerken
 • sociale kaart
 • sociaal netwerk van de cliënt, systeemgericht werken
 • maatschappelijke steunsystemen
 • loyaliteiten
 • ethiek: omgaan met geheimhouding
 • voorlichting geven
 • onderhandelen
 • omgaan met weerstanden
 • feedback geven
 • interculturele hulpverlening
 • crisisinterventie
 • conflicthantering
 • mantelzorg

Module 4: Kwaliteitszorg en innovatie (6 dagen)

 • kwaliteitszorg
 • innovatietrajecten/zorgvernieuwingsprojecten
 • projectmatig werken
 • schrijven van de eindopdracht
 • presentatievaardigheden

Stage

Tijdens de opleiding Casemanagement zijn er 2 stagedagen. De bedoeling is dat je deze dagen in een andere organisatie doorbrengt waar ook met casemanagement wordt gewerkt. In overleg met de opleidingsadviseur kun je zelf een organisatie uitkiezen. Vaak wordt 2 dagen van werkplek geruild met een andere deelnemer uit de groep.

 

Resultaat

 

Na afronding van de opleiding Casemanagement kun jij:

 • een casemanagementmodel beschrijven en vormgeven
 • jouw eigen competenties afzetten tegen een competentieprofiel van de opleiding en jouw leerwensen
 • een persoonlijk ontwikkelingsprofiel uitwerken
 • jouw visie op casemanagement onderbouwen en de betekenis van deze visie voor jouw kennis en vaardigheden, mensbeeld, attitude en ambitie weergeven
 • de juridische en financiële kaders waarmee een casemanager te maken heeft toelichten en hanteren
 • de methodiek van casemanagement hanteren: de hulpvraag diagnosticeren en een individueel (behandel-)plan voor de cliënt opstellen
 • behandelplannen systematisch toetsen en bijstellen en de hieruit voortvloeiende activiteiten op elkaar afstemmen en bespreken
 • de sociale kaart in de wijk weergeven en benoemen op welke manier jij daarvan gebruik kan maken
 • op de juiste wijze communiceren met de cliënt en de hulpverlener
 • een sociaal netwerk van de cliënt helpen opbouwen met de bijbehorende strategieën
 • onderhandelen met andere disciplines en instanties en compromissen sluiten
 • onderhandelen en bemiddelen met het sociale systeem of verwanten van de cliënt
 • creatief problemen oplossen en slagvaardig optreden bijvoorbeeld in crisissituaties en bij telefonische screening
 • kwaliteitszorg binnen casemanagement omschrijven
 • innovatief denken en handelen binnen de eigen werksetting
 • een voorstel uitwerken voor een zorgvernieuwingsproject of kwaliteitsproject binnen jouw eigen werksetting

Na afronding ontvang je een post-hbo diploma van Inholland Academy. 

 

Toelating

 

De opleiding Casemanagement is bedoeld voor zorgverleners:

 • werkzaam in onder andere de GGZ, VGZ, jeugdhulpverlening, GGD/RIAGG, thuiszorg, ouderenzorg of in een psychogeriatrische instelling
 • met casemanagement als functie of taak
 • met een hbo-diploma verpleegkunde, maatschappelijk werk, sociaal pedagogische hulpverlening of social work
 • met een verpleegkundige A- of B-diploma, mits je op hbo-niveau functioneert door aanvullende cursussen en/of werkervaring

Voldoe je niet (volledig) aan bovenstaande eisen, dan kun je na overleg met de opleidingscoördinator een assessment doorlopen.

 

Lees meer
Hoe vraag ik STAP-budget aan?
1
Stap 1: Reserveer je plek
Klik rechtsboven op de gele knop 'Ik wil me aanmelden' en ga naar website van de aanbieder en meld je vandaag nog aan voor de opleiding om je plek te reserveren.
2
Stap 2: Ontvang je STAP-aanmeldingsbewijs
Na je aanmelding bij de opleider ontvang je van de opleider een STAP-aanmeldingsbewijs dat je nodig hebt voor je STAP-aanvraag bij UWV.
3
Stap 3: Vraag STAP-budget aan!
Start op 17 maart vlak voor 10.00 uur je STAP-aanvraag bij UWV, want op=op! Meld je aan voor onze nieuwsbrief zodat we je een reminder kunnen sturen.
Aanbieder
Wij bieden meer dan 140 opleidingen op post-hbo niveau, verdeeld over 11 vakgebieden. Onze opleidingen sluiten aan op bachelorprogramma's en zijn sterk praktijkgericht.
Inholland Academy
Inholland Academy
Ik heb een vraag aan deze aanbieder
Lees hier ons Privacy statement