Ontdek wat deze STAP Opleiding jou kan bieden!

Bedrijfskunde Post-hbo

De wereld verandert snel. De belangrijkste motor achter deze veranderingen is digitale technologie.
Deelnemerskosten
€ 6.470,00
incl. btw
Start- en einddata in een groep op locatie en online
Start:
30-03-2023
Eind:
04-07-2024
Locatie:
HAARLEM
Inschrijving:
Er is nog plek
Start:
06-04-2023
Eind:
19-09-2024
Locatie:
ROTTERDAM
Inschrijving:
Er is nog plek
Start:
04-10-2023
Eind:
27-11-2024
Locatie:
ALKMAAR
Inschrijving:
Er is nog plek
Opleidingsinformatie
Opleidingssoort
Training
Opleidingsmethode
In een groep op locatie en online
Type certificaat/diploma
Diploma
Opleidingsduur
9 maanden
Aantal lesdagen
32
Min. deelnemers
9
Max. deelnemers
16
Studiebelastingsuren
600 per opleiding
Tijdstip
Avond
Taal in opleiding
Nederlands
Vooropleiding en toelatingscriteria
Vooropleiding
HBO Bachelor
De wereld verandert snel. De belangrijkste motor achter deze veranderingen is digitale technologie.

De wereld verandert snel. De belangrijkste motor achter deze veranderingen is digitale technologie. Door het internet en andere technologische ontwikkelingen wijzigen de verwachtingen van afnemers van producten en diensten en ook de dienstverlening zelf ingrijpend. Bestaande verdienmodellen staan onder druk. Veel sectoren moeten zichzelf opnieuw uitvinden. Business en bedrijfsvoering ontwikkelen zich volgens nieuwe regels. Ook in de non-profit sector.

In de avondopleiding Bedrijfskunde op post-hbo niveau ontwikkel je jezelf tot de professional die onderbouwd en met inzicht de bedrijfsvoering overziet en in staat is eigentijdse veranderingen te initiëren, strategisch beleid te maken en dit effectief uit te voeren.

 

Programma

 

Module 1: Strategisch Management & verandermanagement (9 bijeenkomsten)
Wat zijn de huidige missie, visie en strategie van je organisatie? En hoe kan dit anders of beter? Deze vragen vormen de basis van de opleiding bedrijfskunde,  waardecreatie voor de organisatie. Je gaat aan de slag met onderwerpen als:

het proces van strategievorming in de organisatie
brand positioning en het business model
disruptieve strategieën, nieuwe business modellen
veranderstrategieën en interventies
leiderschap, cultuur en structuur
effectieve executie van organisatiestrategie
evaluatie en continueren, kwaliteit en KPI’ s in een dynamisch proces
Deze praktische module volg je in 9 bijeenkomsten. Je sluit af met een theoretische toets en het eerste onderdeel van je praktijkopdracht: de strategische analyse van je eigen organisatie. Het ‘Canvas’ uit het boek ‘Business Model Generation’ vormt de rode draad binnen de module.

Module 2: Marketing Managemen

...

De wereld verandert snel. De belangrijkste motor achter deze veranderingen is digitale technologie. Door het internet en andere technologische ontwikkelingen wijzigen de verwachtingen van afnemers van producten en diensten en ook de dienstverlening zelf ingrijpend. Bestaande verdienmodellen staan onder druk. Veel sectoren moeten zichzelf opnieuw uitvinden. Business en bedrijfsvoering ontwikkelen zich volgens nieuwe regels. Ook in de non-profit sector.

In de avondopleiding Bedrijfskunde op post-hbo niveau ontwikkel je jezelf tot de professional die onderbouwd en met inzicht de bedrijfsvoering overziet en in staat is eigentijdse veranderingen te initiëren, strategisch beleid te maken en dit effectief uit te voeren.

 

Programma

 

Module 1: Strategisch Management & verandermanagement (9 bijeenkomsten)
Wat zijn de huidige missie, visie en strategie van je organisatie? En hoe kan dit anders of beter? Deze vragen vormen de basis van de opleiding bedrijfskunde,  waardecreatie voor de organisatie. Je gaat aan de slag met onderwerpen als:

het proces van strategievorming in de organisatie
brand positioning en het business model
disruptieve strategieën, nieuwe business modellen
veranderstrategieën en interventies
leiderschap, cultuur en structuur
effectieve executie van organisatiestrategie
evaluatie en continueren, kwaliteit en KPI’ s in een dynamisch proces
Deze praktische module volg je in 9 bijeenkomsten. Je sluit af met een theoretische toets en het eerste onderdeel van je praktijkopdracht: de strategische analyse van je eigen organisatie. Het ‘Canvas’ uit het boek ‘Business Model Generation’ vormt de rode draad binnen de module.

Module 2: Marketing Management (8 bijeenkomsten)
Onderscheidend zijn. Dat is waar marketing om draait. In deze module onderzoek je de waardepropositie van jouw organisatie en het formuleren van de marketingstrategie. Met de volgende onderwerpen die aan bod komen, geef je antwoord op een prangende vraag: voeg je écht waarde toe voor jouw klanten?

customer journey en klantervaring, behoeftes en gedrag, en hoe bepaal je de huidige marktpositie
marketingstrategieën, doelgroep en waardepropositie, hoe ga je de gewenste positionering realiseren
waardepropositie: doelgroep, channel, customer relationship(s), hoe resources in de markt effectief in te zetten
disruptieve marktbewerking: online versus offline marketing
van strategische analyse naar effectieve (online) marketingstrategie; het formuleren en vormgeven van de marketingstrategie, strategie op 1 A4: OGSM
implementatie van de marketingstrategie; verandering in de marktbewerking en impact op de klant, marketingorganisatie en andere afdelingen van de organisatie
marketingrendement; ROI en business balance scorecard/marketing KPI’s
 Deze praktische module volg je in 8 bijeenkomsten. Je sluit af met een theoretische toets en een compacte presentatie van het strategisch marketingplan voor jouw organisatie, deel twee van de praktijkopdracht in de opleiding.

Module 3: Human Resource Management (6 bijeenkomsten)
Mensen zijn het goud van een organisatie. Hoe zorg je dat personeel en organisatie elkaar versterken? Hoe vertaal je ontwikkelingen en trends naar de werkvloer? Zijn de medewerkers in staat veranderingen het hoofd te bieden? Met de onderwerpen uit deze module ben je in staat om het strategische beleid van een organisatie effectief te beïnvloeden: 

oriëntatie op strategisch HRM. De organisatie verandert, want de wereld en de markt verandert; hoe kijken we naar de medewerker, zijn of haar gedrag en de zogenaamde employee experience
duurzaam concurrentievoordeel door HR. Hoe komen we tot strategische HR planning die de gewenste veranderingen faciliteert - of zo nodig forceert - zodat de gewenste business strategie wordt gerealiseerd met behoud van medewerker tevredenheid en productiviteit
vertaling van de waardepropositie naar HR: talent, competentie, performance, diversiteit en gezondheid; introductie van de EVP, Employee Value Proposition
van strategische analyse naar effectieve HR strategie
- het formuleren en vormgeven van het HR beleid en de implementatie ervan
- het managen van de verandering in de organisatie, inclusief meten en rapporteren van de voortgang (ROI en business balance scorecard/HR KPI’s)
De praktische module Human Resource Management bestaat uit 6 bijeenkomsten. Je sluit af met een theoretische toets. De praktijkopdracht is een toegepast HR-beleidsplan van je organisatie. Met de strategische analyse en de marketingstrategie vormt dit het derde onderdeel van het strategisch businessplan.

Module 4: Financieel Management (7 bijeenkomsten)
Om een organisatie succesvol te sturen is financiële kennis onontbeerlijk. In deze module leer je financiële informatie lezen én begrijpen. Dat komt de bedrijfsvoering en jouw functioneren als manager ten goede. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere:

het ondernemingsmodel. Hoe kijken we naar financiën en strategie, in het bijzonder de verantwoording van de financiële kant van de strategie
financial accounting
management accounting
management control: investeringsbeslissingen
cashflowmanagement/financiering
van investeringsbeslissingen naar operationele of exploitatiebeslissingen en kostencalculaties
toepassing van het financieel beleid het managen van de business case, beheersing van en sturing op budgetten, business balance scorecard/financiële KPI’s

Module 5: Persoonlijk leiderschap (2 dagen)
In twee bijeenkomsten van een volledige dag staat je ontwikkelingspotentieel centraal. Door kennis te maken met je persoonlijke drijfveren en motieven en de impact die je hebt op anderen dan wel kunt creëren voor jezelf, ontstaat ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en leiderschap.  

In deze module wordt gebruik gemaakt van het Insights Discovery kleurenmodel.

De eerste dag vindt plaats aan het begin van de opleiding, de tweede dag halverwege. Gedurende de opleiding zijn er reflectiemomenten door zelf-assessments, beoordeling door docenten en de andere deelnemers. Ook specifieke opdrachten zoals de aanpak van cases in groepen en interviews en gesprekken met leidinggevenden, collega’s en klanten van je organisatie, inclusief de reflectie daarop, behoren tot dit onderdeel. Deelnemers worden hierop beoordeeld gedurende de opleiding en bij de eindopdracht in de vorm van een reflectieverslag.

Eindopdracht
Het eindproduct van je opleiding is een businessplan of strategische analyse, die erop gericht is om een probleem op te lossen binnen een organisatie. We noemen het ook wel de eindopdracht. Hierin kun je alle opgedane kennis en vaardigheden kwijt, om jouw opdrachtgever verder te helpen bij een belangrijk vraagstuk. Uiteraard helpen wij je bij het schrijven van de eindopdracht. Er zijn tussentijdse Q&A-sessies en een docent staat voor jou klaar om je verder te helpen.

Coaching
Het volgen van een opleiding naast je baan kan best intensief zijn. Of misschien zijn er wel andere factoren die ervoor zorgen dat je behoefte hebt aan extra begeleiding. Daarbij kunnen wij jou helpen! 

Op ieder moment in jouw opleiding kun je een 5-strippenkaart aanvragen voor coaching. Docent Linda de Wilt zal daarbij 5x een uur één-op-één coaching verzorgen (individuele coaching). Hierbij staan jouw persoonlijke coachvragen centraal. En uiteraard alles in vertrouwen. 

Wil je gebruik maken van deze 5-strippenkaart Neem dan aan het begin van je opleiding contact op met de verantwoordelijke opleidingsadviseur.

Let op: er zijn wel kosten verbonden aan deze 5-strippenkaart, nl. een totaalbedrag van € 650.

 

Resultaat

 

Na afloop van de opleiding post-hbo Bedrijfskunde heb je alle kennis en vaardigheden in huis om jouw organisatie succesvol te sturen. Je kunt doelgericht: 

  • een bedrijfskundige visie inzetten
  • bedrijfsprocessen verbeteren
  • verandertrajecten initiëren
  • voortgang meten om effectief doelstellingen te realiseren
  • optreden als stevige professional
  • beleidsmatig werken
  • adviseren op strategisch niveau
  • kernproblemen binnen de organisatie herkennen en oplossen

 Bedrijfskunde post-hbo bij Inholland Academy is een volledig integrale post-hbo opleiding die business effectief verbindt aan het strategisch management van de diverse onderdelen van de bedrijfsvoering en je eigen rol daarin. Een juiste stap voor als je ziet dat verandering noodzakelijk is en je je ambitie waar wilt maken.
 

Uniek: versnelde doorstroming naar Fast Track to Action Learning MBA

Na post-hbo Bedrijfskunde kun je versneld doorstromen naar de Fast Track to Action Learning MBA van Business School Nederland. Dit programma van 15 maanden is alleen toegankelijk voor afgestudeerden van de post-hbo opleiding Bedrijfskunde van Inholland Academy. Je komt in aanmerking voor vrijstellingen en hebt hierdoor de unieke mogelijkheid om goedkoper én sneller de internationaal erkende MBA-titel te behalen (vrijstellingen worden altijd officieel geautoriseerd door de examencommissie).

Diploma
Als je de post-hbo opleiding Bedrijfskunde succesvol afrondt, ontvang je een post-hbo diploma van Inholland Academy.

 

Toelating

 

Heb je behoefte aan meer bedrijfskundige kennis en de toepassing ervan? Om toegelaten te worden voor de post-hbo opleiding Bedrijfskunde ben je in bezit van een hbo diploma – of een gelijkwaardige combinatie van opleiding en praktijkervaring. Het maakt niet uit of je bij een profit of non-profit organisatie werkt.

Ook belangrijk: je hebt voldoende kennis van commerciële economie of bedrijfseconomie. Tevens werk je als professional in een management positie, management ondersteunende functie of ambieer je een leidinggevende rol in de toekomst.

Heb je dat niet? Neem dan contact op met opleidingsadviseur Annette Vendel via T: 06 5202 8356 of E: [email protected] voor meer informatie over je toelaatbaarheid. 
 

Post-hbo Bedrijfskunde zorg en welzijn

Ben je werkzaam in de sector zorg en welzijn of is dat jouw ambitie?  Dan past de post-hbo opleiding Bedrijfskunde zorg en welzijn wellicht nog beter bij jou. Beide opleidingen zijn op dezelfde manier opgebouwd en gaan daarmee ook uit van hetzelfde theoretisch kader. Echter, bij de casuïstiek ontstaat een verschil. Post-hbo Bedrijfskunde algemeen zal meerdere branches belichten, terwijl bij de opleiding Bedrijfskunde zorg en welzijn vooral wordt stilgestaan bij vraagstukken uit de zorg. Bij beide opleidingen ben je echter van harte welkom met een achtergrond in de zorg. Je keuze zal met name bepaald worden door je persoonlijke leerdoel. Twijfel je of wil je een persoonlijk advies? Neem dan contact op met opleidingsadviseur Annette Vendel via T: 06 5202 8356 of E: [email protected]

 

Lees meer
Hoe vraag ik STAP-budget aan?
1
Stap 1: Reserveer je plek
Klik rechtsboven op de gele knop 'Ik wil me aanmelden' en ga naar website van de aanbieder en meld je vandaag nog aan voor de opleiding om je plek te reserveren.
2
Stap 2: Ontvang je STAP-aanmeldingsbewijs
Na je aanmelding bij de opleider ontvang je van de opleider een STAP-aanmeldingsbewijs dat je nodig hebt voor je STAP-aanvraag bij UWV.
3
Stap 3: Vraag STAP-budget aan!
Start op 17 maart vlak voor 10.00 uur je STAP-aanvraag bij UWV, want op=op! Meld je aan voor onze nieuwsbrief zodat we je een reminder kunnen sturen.
Aanbieder
Wij bieden meer dan 140 opleidingen op post-hbo niveau, verdeeld over 11 vakgebieden. Onze opleidingen sluiten aan op bachelorprogramma's en zijn sterk praktijkgericht.
Inholland Academy
Inholland Academy
Ik heb een vraag aan deze aanbieder
Lees hier ons Privacy statement