Nieuws

STAP-budget in Miljoenennota 2021

In een onderliggend stuk van de Miljoenennota 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het volgende opgenomen over het STAP-budget:   Stimulans arbeidsmarktpositie (STAP) In 2021 worden er voorbereidingen getroffen door UWV en DUO voor de...

Na de zomer meer helderheid over STAP-budget regeling

Minister Koolmees gaf 24 juni in de kamer aan dat de kamerbrief over leven lang ontwikkelen en de uitwerking van de STAP-regeling na de zomer naar de kamer gestuurd zal worden. De directie die hiermee belast is, heeft de afgelopen periode veel aandacht gegeven aan de...

STAP-budget in Nederlands Nationaal Hervormingsprogramma 2020

STAP-budget in Nederlands Nationaal  Hervormingsprogramma 2020 In het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) 2020 licht het kabinet toe hoe invulling is gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen van de Europese Unie uit 2019. Een aanbeveling van de Europese Unie voor...