Nieuws

Invoering STAP-budget weer een stap dichterbij

Invoering STAP-budget weer een stap dichterbij De inschatting van de ministeries van Financiën en van SZW is dat invoering van de STAP-budget regeling per 1 januari 2022 haalbaar is. Zij schreven dit op 4 juni in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer bij het...

Update STAP-budget en Leven Lang Ontwikkelen

Update STAP-budget en Leven Lang Ontwikkelen De invoering van het STAP-budget nadert. Het STAP-budget is een ontwikkelbudget van 1.000 euro voor iedereen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. De invoering van het STAP-budget per 1 januari 2022 is een...

STAP-budget in Miljoenennota 2021

In een onderliggend stuk van de Miljoenennota 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het volgende opgenomen over het STAP-budget:   Stimulans arbeidsmarktpositie (STAP) In 2021 worden er voorbereidingen getroffen door UWV en DUO voor de...

Na de zomer meer helderheid over STAP-budget regeling

Minister Koolmees gaf 24 juni in de kamer aan dat de kamerbrief over leven lang ontwikkelen en de uitwerking van de STAP-regeling na de zomer naar de kamer gestuurd zal worden. De directie die hiermee belast is, heeft de afgelopen periode veel aandacht gegeven aan de...

STAP-budget in Nederlands Nationaal Hervormingsprogramma 2020

STAP-budget in Nederlands Nationaal  Hervormingsprogramma 2020 In het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) 2020 licht het kabinet toe hoe invulling is gegeven aan de landspecifieke aanbevelingen van de Europese Unie uit 2019. Een aanbeveling van de Europese Unie voor...