Vrijdag 13 november stuurde het kabinet de Routekaart Leren en Ontwikkelen naar de Tweede Kamer. Het STAP-budget wordt voor de regering een belangrijk systeem om mensen in staat te stellen eigen regie over hun loopbaan te nemen. Lees hieronder meer over de plannen.

 

Extra inzet op Ontwikkeladvies STAP

In aanvulling op de mogelijkheden van het STAP-budget wordt op dit moment het Ontwikkeladvies STAP verder uitgewerkt door de Rijksoverheid. Bedoeling is dit ontwikkeladvies structureel beschikbaar te stellen aan mensen die meer ondersteuning nodig hebben, zoals laagopgeleiden of ouderen. In 2021 zijn nog de kosteloze ontwikkeladviezen uit NL Leert Door beschikbaar. In de huidige opzet gaan middelen voor deze ontwikkeladviezen STAP af van de middelen voor het STAP-budget. Een volgend kabinet kan, gezien het belang om groepen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te ondersteunen in hun leer- en ontwikkelvraag, ervoor kiezen additionele middelen vrij te maken voor ontwikkeladviezen aan specifieke doelgroepen en het stimuleren van deze groepen om de ontwikkeladviezen ook te benutten.

Op STAP-budget.nl zal het overigens vanaf eind dit jaar ook mogelijk zijn om een loopbaanadviseur te kiezen die het Ontwikkeladvies NL Leert Door (begin 2021) aanbiedt en/of het Ontwikkeladvies STAP (vanaf 2022) en hiermee zelf contact te leggen, naast natuurlijk het kiezen uit het STAP-budget scholingsaanbod dat op dit platform uitgebreid gepresenteerd kan worden.

Verder uitbouwen van het STAP-budget

Wanneer het STAP-budget per 1 januari 2022 gereed is, staat er een essentieel systeem klaar dat mensen in staat stelt om regie op hun loopbaan te nemen. Het systeem biedt de mogelijkheid om na 1 januari 2022 het instrument verder te ontwikkelen door voor bepaalde doelen of voor specifieke doelgroepen aanvullende middelen toe te voegen. Het kabinet constateert dat er maatschappelijk veel draagvlak is voor een dergelijke extra ondersteuning van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Om daadwerkelijk tot volwaardige uitvoering van het principe van leerrechten via het STAP-budget te komen, is volgens BMH Ongekend talent een aanzienlijk hoger bedrag nodig. Het is aan een volgend kabinet om daarover een besluit te nemen en er verder mee aan de slag te gaan. Momenteel wordt bezien of extra middelen voor het STAP-budget beschikbaar kunnen komen.

Vergroten bekendheid STAP-budget

In 2021 zal er vanuit de Rijksoverheid – gevoed vanuit een brede communicatiestrategie – ook een deelcampagne starten rondom de introductie van het STAP-budget. In de communicatie zal specifiek aandacht uitgaan naar de toegang tot het STAP-budget voor groepen die relatief minder deelnemen aan scholing, zoals flexwerkers, ouderen en praktisch opgeleiden.