Jump

Dossier: Einde STAP-regeling in 2024?

Het kabinet heeft in de voorjaarsnota 2023 aangekondigd de STAP regeling per 2024 te willen beëindigen. De voorjaarsnota wordt in juni in de Tweede Kamer behandeld. Op deze pagina verzamelen we de stand van zaken, reacties en opinies.
Teken ook de petitie om STAP-budget te behouden

Op petities.nl is een petitie gestart om de regering te verzoeken het STAP-budget niet af te schaffen en tegelijkertijd een toegankelijker systeem voor het krijgen van budget voor bij- en omscholing te onderzoeken.

 

Teken hier de petitie als je de regering wilt laten weten dat je het STAP-budget wilt behouden in 2024.

 

Je tekent door je naam en email in te vullen  (je naam hoeft niet zichtbaar gemaakt te worden) en te bevestigen.  Wat een petitie inhoudt lees je op rijksoverheid.nl

Voorstanders van de regeling spreken zich uit

Afgelopen weken spreken voorstanders van de regeling zich duidelijk uit: zoals: UWV (Maarten Camps, Tof Thissen), de MBO-Raad, arbeidsmarktexperts als Ton Wilthagen en Frank Kalshoven, en keurmerken als NRTO en Oval, opleiders en de uitzendbranche.
 
Positieve artikelen over de STAP-regeling zijn verschenen in onder meer: Volkskrant, NRC, RTL Nieuws, en BNR Nieuws.
 
Argumenten voor behoud van de STAP-regeling samengevat:

 • De regeling is populair en zet leren in gang.
 • Praktisch opgeleiden en ZZP’ers worden eindelijk bereikt met deze regeling.
 • De regeling is jong en in ontwikkeling, en is een mooie eerste stap naar leerrechten (hierbij bouw je in je leven een bedrag op om te blijven leren).
 • De STAP-regeling is goed voor mensen, de maatschappij en de economie.
 • Als je STAP afschaft dan staat de burger met lege handen want de fiscale scholingsaftrek is er ook niet meer.
 • Het gaat bij STAP om een beperkte investering, zeker vergeleken met investeringen in bijvoorbeeld verbeteren MBO en het stikstoffonds waarvoor miljarden zijn gereserveerd.
   
   
'Er is kritiek, maar niets wat niet gefikst kan worden met aanvullende spelregels'

Welke aanscherpingen voor de STAP-regeling worden genoemd:

 • Nog strengere eisen en strenger toezicht op arbeidsmarktgerichtheid, kwaliteit en prijsstijgingen van opleidingen (zoals ook al het plan was).
 • Regeling meer richten op krapteberoepen/essentiële beroepen (zoals ook al het plan was).
 • Voorkomen wachtrijen en vergroten mogelijkheid om deel te nemen (ander proces van aanmelden, groter budget) (zoals ook al het plan was).
 • Eigen bijdrage vragen voor opleidingen.
Ook Raad van State uit kritiek op afschaffen STAP-budget

Ook de Raad van State heeft kritiek geuit over het stoppen van de STAP-regeling in 2024. De STAP-regeling wordt gestopt zonder onderbouwing terwijl er momenteel sprake is van grote krapte op de arbeidsmarkt en het belangrijk is om hier structureel beleid op te voeren, zo is te lezen in het rapport van de Raad van State.

Algemene Rekenkamer: 'STAP-budget leidt tot extra scholing'

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de STAP-regeling. Lees hier meer over het onderzoek.

 

Op 27 april geeft minister Van Gennip de volgende bestuurlijke reactie op dit onderzoek:
'Ik waardeer het dat u de vervanging van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven door het STAP-budget positief vindt. En dat u concludeert dat de regeling daardoor toegankelijker, beter controleerbaar en beheersbaar is. STAP is een jonge en lerende regeling. Het STAP-budget zou doelgroepen moeten bereiken die anders niet zo gemakkelijk de weg naar scholing vinden. Uw schatting dat de STAP-regeling bij minder dan de helft van de gebruikers leidt tot extra scholing, noopt tot gerichte maatregelen en -zoals is voorzien- tot blijvende monitoring. De aangekondigde extra middelen van het kabinet worden daarom voor een specifieke doelgroep ingezet en de effecten hiervan, zullen nauwlettend worden gevolgd. Het bereiken van de groep praktisch opgeleiden (maximaal mbo-1 niveau) en flexwerkers heeft mijn blijvende aandacht. Daarom zet ik ook in op pilots om het flankerende beleid van het ontwikkeladvies toegankelijker te maken. Ik herken uw zorgen over de arbeidsmarktgerichtheid van bepaalde opleidingen en onderschrijf uw aanbeveling deze stringenter te waarborgen. Ik onderneem verschillende activiteiten om hier strenger op te zijn, zoals de recente aanscherpingen van de regeling.

Zoals u aangeeft zijn er voor STAP inderdaad geen cijfers geformuleerd over het beoogde gebruik. Wel is er, mede op initiatief van de Europese Commissie, een streefdoel voor het gehele Leven Lang Ontwikkelen-beleid gesteld: namelijk 62 procent van de Nederlandse beroepsbevolking neemt in 2030 deel aan scholing. Dit is een ambitieus streven waaraan het STAP-budget kan bijdragen.'

Veel steun voor STAP in Rondetafelgesprek Tweede Kamercommissie

Op 25 mei vond in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer het Rondetafelgesprek plaats tussen kamerleden van de vaste commissie SZW en enkele genodigden. Wij waren erbij en maakten dit verslag.

 

Hoe verder?

Op de website van de Rijksoverheid staat het volgende:

 

'Let op! Het STAP-budget wordt vanaf 2024 beëindigd. Er wordt onderzocht op welke manier deze regeling zorgvuldig kan worden afgerond en op welke andere manieren er kan worden doorgegaan met het stimuleren van leren en ontwikkelen.'

 

Zodra meer bekend is vanuit de overheid over hoe verder met (de afronding van) STAP en andere manieren om leren en ontwikkelen te stimuleren, dan brengen we je graag weer op de hoogte en werken we deze pagina bij.