Belangrijke rol voor STAP-budget in rapport ‘Ongekend talent’ met mogelijke aanpassingen voor regeling STAP-budget

In het rapport ‘Ongekend talent’ van 20 april 2020 (één van de rapporten met Brede Maatschappelijke Heroverwegingen/BMH van de Inspectie der Rijksfinanciën) wordt het STAP-budget gezien als een belangrijk middel om Leven Lang Ontwikkelen (LLO) vorm te geven. Om mensen nog effectiever op weg te helpen in hun ontwikkeling en loopbaan -en dan met name de mensen die kwetsbaarder zijn op de arbeidsmarkt- en ook om werkgevers nog meer te stimuleren om te investeren in de ontwikkeling van medewerkers zijn hierin diverse beleidsopties uitgewerkt waarbij de STAP-budget regeling nog kan worden aangepast, aangescherpt of aangevuld. Het rapport is opgesteld door een ambtelijke werkgroep en dient als voorbereiding op een volgende kabinetsperiode (na de verkiezingen van maart 2021). De politiek bepaalt welke opties worden ingevoerd.

Opties die bijvoorbeeld genoemd zijn:

  • Het beschikbaar stellen van een ontwikkeladvies/loopbaancheck.
  • Fiscale vrijstelling van scholingsactiviteiten die in STAP-scholingsregister van de overheid zijn opgenomen (waardoor het voor werkgevers interessant wordt om opleidingen te laten volgen die in dit register staan).
  • Een hoger STAP-budget beschikbaar stellen aan lager opgeleiden en vice versa.
  • De periode waarbinnen een STAP-budget wordt toegekend te verlengen naar vijf jaar, met een hoger bedrag in één keer of in meerdere kleinere bedragen op te nemen. Zodat bij een jaarlijks STAP-budget van  € 1000,- dus ook € 5000,- in één keer kan worden opgenomen, waarmee ook duurdere en goedkopere opleidingen (dan € 1000,- per opleiding) en meerdere opleidingen per jaar bekostigd kunnen worden.
  • Het budget voor het STAP-budget verruimen, al dan niet voor bepaalde doelgroepen en verder in lijn brengen met de doelen van het leerrechtenvoorstel.

Zie hier het brondocument en dan met name bladzijden: 24, 49 en 81-85:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/04/20/bmh-5-ongekend-talent

Wij kijken uit naar de definitieve STAP-budget regeling en houden je op de hoogte!